Pozvánka na srpnové zasedání zastupitelstva | 2015-08-17


 

Starosta obce Údrnice podle §92 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích svolává

 

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

 

Na sále KD v Údrnicích ve středu dne 26.8. 2015 od 1900 hodin

 

Program:

 

1.         Zahájení a určení zapisovatele

2.         Schválení programu zasedání

3.         Schválení ověřovatelů zápisu

4.         Kontrola plnění dříve přijatých usnesení

5.         Schválení smlouvy o výpůjčce se Správou silnic KHK

6.         Schválení veřejnoprávní smlouvy s Městem Kopidlno

7.         Schválení smlouvy s ČEZ o zřízení věcného břemene

8.         Schválení záměru obce Č.j.: 355/2015 - prodej pozemků

9.         Informace k výstavbě vodovodu v Údrnicích

10.      Diskuse

11.      Usnesení                                                                

 

 

Program bude případně dle aktuálnosti upraven na zasedání.

 

Vyvěšeno dne: 17.8.2015

Sejmuto dne:    26.8.2015                                          

 

Miroslav Horák - starosta obce


«Pozvánka na říjnové zasedání zastupitelstva
  (2015-10-14)
archív novinek Pozvánka na červnové zasedání zastupitelstva »
(2015-06-16)