dnes je: 19.09.2020 svátek má: Zita
obec Údrnice
oficiální internetové stránky

Pozvánka na prosincové zasedání zastupitelstva | 2015-12-16


 
Starosta obce Údrnice podle §92 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích svolává


VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Na sále KD v Údrnicích v úterý dne 29.12. 2015 od 1800 hodin

Program:

 1. Zahájení a určení zapisovatele
 2. Schválení programu zasedání
 3. Schválení ověřovatelů zápisu
 4. Kontrola plnění dříve přijatých usnesení
 5. Schválení rozpočtu na rok 2016
 6. Schválení rozpočtového výhledu na rok 2017 -2019
 7. Rozpočtové opatření č.6
 8. Schválení záměru obce č.j.: 535/2015 - prodej pozemku
 9. Schválení podání žádosti o dotaci na výstavbu chodníku na Fond dopravní infrastruktury
 10. Schválení darovací smlouvy pro včelaře Libáň
 11. Schválení darovací smlouvy pro knihovnu Václava Čtvrtka Jičín
 12. Schválení uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s.
 13. Přijetí pasportizace místních komunikací
 14. Informace k výstavbě vodovodu v Údrnicích
 15. Diskuse
 16. Usnesení


Program bude případně dle aktuálnosti upraven na zasedání.


Vyvěšeno dne: 16.12.2015

Sejmuto dne:

Miroslav Horák- starosta obce


archív novinek Pozvánka na říjnové zasedání zastupitelstva »
(2015-10-14)  
OÚ Údrnice 2005 | vytvořeno redakčním systémem Obecniurad.net od 2best