dnes je: 23.10.2020 svátek má: Teodor
obec Údrnice
oficiální internetové stránky

Pozvánka na červnové zasedání zastupitelstva | 2015-06-16


Starosta obce Údrnice podle §92 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích svolává

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Na sále KD v Údrnicích ve čtvrtek dne 25.6. 2015 od 1900 hodin

Program:

 1. Zahájení a určení zapisovatele
 2. Schválení programu zasedání
 3. Schválení ověřovatelů zápisu
 4. Kontrola plnění dříve přijatých usnesení
 5. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce
 6. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2014
 7. Schválení účetní závěrky za rok 2014
 8. Schválení záměru obce č.j. 234/2015- pronájem pozemků
 9. Schválení smlouvy o dílo se zhotovitelem vodovodu Údrnice
 10. Pověření zástupce obce k jednání o územním plánu
 11. Informace k výstavbě vodovodu v Údrnicích
 12. Diskuse
 13. Usnesení


Program bude případně dle aktuálnosti upraven na zasedání.


Vyvěšeno dne: 16.6.2015 Miroslav Horák

Sejmuto dne: 25.6.2015 starosta obce


«Pozvánka na srpnové zasedání zastupitelstva
  (2015-08-17)
archív novinek Pozvánka na dubnové zasedání zastupitelstva »
(2015-04-16)  
OÚ Údrnice 2005 | vytvořeno redakčním systémem Obecniurad.net od 2best