povinně zveřejňované informace

2. Důvod a způsob založení

Obec Chleby byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územní samosprávný orgán.

zpět