povinně zveřejňované informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a podání mužete uskutečnit osobně na Obecním úradě Chleby v úředních hodinách, písemně, telefonicky či elektronickou cestou
zobrazit kontaktní údaje
zpět